Projectes socials

Projectes socials

Els projectes socials que es desenvolupen al Xiprer són d’acollida i acompanyament a les persones.

L’acollida és l’essència de tots els projectes de la fundació. Acollir és acompanyar, escoltar, fer presència a la vida de les persones. Crear un espai per compartir experiències i de suport mutu.

Acollida  i atenció de persones joves nouvingudes o que es troben en un moment de molta fragilitat per manca de xarxa familiar i/o social

Què fem?

A través de l’esmorzar, que es serveix cada dia de 9:30 a 10, es fa seguiment de la vida d’aquestes persones. A més, orientem en la gestió de documentació bàsica (padró, targeta sanitària, tràmits d’arrelament, etc.), acompanyem en el procés d’arrelament al territori (formació en llengües, competències) i donem a conèixer altres recursos públics i privats de suport (Creu Roja, Serveis Socials, Centre de Salut, Normalització Lingüística, Càritas, etc.).

Atenció i cura de persones adultes sense possibilitats o amb molta dificultat d’inserció laboral, que pateixen soledat, generalment amb pocs recursos econòmics i personals, problemes de salut o addiccions i sense un entorn familiar i social que els acompanyi en el seu cicle vital en la seva etapa adulta.

La manca d’establiment de vincles socials i emocionals els aboca a la soledat. Aquests factors els situen en l’espai de l’exclusió social o amb un alt risc de patir-la.

Què fem?

Servir un dinar saludable, casolà, equilibrat i fet amb tot l’amor per les persones voluntàries. Es procura cuidar al màxim les dietes especials i fer un seguiment personalitzat de cada cas. Amb el plat a taula, el que es fa és acollir, escoltar i acompanyar les persones en situació d’alta vulnerabilitat, precarietat i exclusió social. També es potencia el desenvolupament personal i social a través de la interrelació amb els altres i això millora l’autonomia de les persones ateses.

Amb la conversa, l’atenció i l’escolta activa volem donar continuïtat a la labor humanitària que es duu a terme des de la nostra entitat, acollint, suggerint, escoltant, compartint i acompanyant. En aquest sentit, hem de donar-nos temps per a la reflexió, per a tractar les diferents situacions i la manera d’afrontar-les.

Trobades de la comunitat

El projecte “Formació en Inclusió i Prelaboral (FIP)” projecte té l’objectiu de millorar les condicions materials i socials de les persones en procés de regulació de la seva situació administrativa (sense papers), mitjançant la realització de cursos de formació ocupacional que els hi faciliti l’accés al món laboral.

S’ofereix formació teòrica i pràctica en oficis i professions que tinguin demanda al mercat laboral per tal de dotar d’eines pràctiques a aquestes persones joves amb moltes capacitats per formar-se i treballar.

Proposem una formació no reglada, però eminentment pràctica i amb competències transversals orientades a la inserció al món laboral en el moment que els joves compleixin els 3 anys de residència. Els cursos que es proposen compten amb les pràctiques, amb caràcter de formació prelaboral, ja que no es podrà fer cap contracte per la situació administrativa irregular.

Borsa de candidats.

Dins del projecte FIP hem creat una borsa de candidats per tal d’afavorir la inserció socio-laboral del col·lectiu que ha realitzat la formació a la nostra entitat.

Si ets una empresa que necessites un treballador/a  i vols apostar per un nou model de responsabilitat social i d’igualtat d’oportunitats, et proposem varis candidats/es que han passat pel nostre procés formatiu. A més, oferim l’acompanyament en tots els tràmits de regularització i contractació.

L’objectiu principal d’aquest projecte és entregar els aliments a les famílies amb amor, respecte i comprensió per la delicada situació que estiguin vivint.

Persones i famílies que estan en risc de pobresa i necessiten un suport alimentari. Persones i famílies que tenen economies precàries i que tot i estar regularitzades i treballant necessiten un complement per a poder subsistir i tenir una alimentació equilibrada i digna.

Treballem en coordinació amb els serveis socials per fer entregues de lots alimentaris a famílies amb dificultats econòmiques i/o socials. També contribuïm a minimitzar el malbaratament alimentari amb les recollides als diversos comerços i empreses de la zona i donem la possibilitat a voluntariat d’aportar el seu temps i la seva energia en benefici dels altres.