Declaració d’accessibilitat

Declaració d’accessibilitat

El Xiprer s’ha compromès a fer accessibles els seus llocs web de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic (d’ara endavant, Reial Decret 1112/2018, del 7 de setembre).

Aquesta declaració d’accessibilitat s’aplica al lloc web www.elxiprer.org (els subdominis d’aquest lloc web tindran declaracions d’accessibilitat pròpies).

Situació de compliment

Aquest lloc web és parcialment conforme amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, degut a la manca de conformitat dels aspectes que s’indiquen a continuació.

Contingut no accessible

El contingut que es recull a continuació no és accessible pel següent:

  1. Manca de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre: podrien existir errors puntuals d’edició en alguna pàgina web, tant en continguts HTML com en documents finals, publicats en data posterior al 20 de setembre de 2018 (data d’entrada en vigor del Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre). Concretament pot haver-hi errors en aquells documents que contenen gràfics, taules complexes o en aquells signats electrònicament abans de la revisió d’accessibilitat.
  2. Càrrega desproporcionada: no s’aplica.
  3. El contingut no entra dins l’àmbit de la legislació aplicable: Poden existir documents en format PDF publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no compleixin íntegrament tots els requisits d’accessibilitat.

Preparació d’aquesta declaració d’accessibilitat

Aquesta declaració va ser preparada el 20 de gener de 2023.

El mètode emprat per preparar la declaració ha estat una autoavaluació duta a terme pel mateix organisme.

Última revisió de la declaració: 23 de gener de 2023.

Observacions i dades de contacte

Podeu realitzar comunicacions sobre requisits d’accessibilitat (article 10.2.a) del Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre) com, per exemple:

  • Informar sobre qualsevol possible incompliment per part daquest lloc web.
  • Transmetre altres dificultats daccés al contingut.
  • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a laccessibilitat del lloc web.

A través de les vies següents:

Les comunicacions seran rebudes i tractades per la Unitat Responsable d’Accessibilitat de la Subdirecció General de Promoció i Autoritzacions.

També podeu sol·licitar en format accessible informació que no compleixi amb els requisits d’accessibilitat bé per estar exclosa, bé per estar exempta per càrrega desproporcionada; o formular una queixa per incompliment dels requisits daccessibilitat. Enllaç al procediment de sol·licitud d’informació accessible i queixesObre nova finestra, imatge de l’article 12 del Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre.

Procediment d’aplicació

A través d’aquest procediment podreu iniciar una reclamació per conèixer i oposar-vos als motius de la desestimació d’una sol·licitud d’informació accessible o queixa, instar l’adopció de les mesures oportunes en cas de no estar d’acord amb la decisió adoptada, o exposar les raons per les quals es considera que la resposta no compleix els requisits exigits.

Enllaç al procediment de reclamació, que ha d’adreçar a la Unitat responsable d’accessibilitat, o si la reclamació és per una actuació de la Unitat esmentada, al superior jeràrquic d’aquesta.

Contingut opcional

La versió actualment visible d’aquest lloc web és del febrer del 2023 i en aquesta data es va fer la revisió del nivell d’accessibilitat vigent en aquell moment.

A partir de la data esmentada es duen a terme revisions parcials diàries del contingut web nou o modificat, tant de les plantilles com de les pàgines i documents finals publicats, a fi d’assegurar el compliment dels requeriments d’accessibilitat de la Norma UNE-EN 301549 :2019, considerant les excepcions del Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre.

Entre altres, s’adopten les mesures següents per facilitar l’accessibilitat:

  • Utilització de text alternatiu a les imatges
  • Els enllaços ofereixen detalls de la funció o destinació de l’hiperenllaç
  • Ús dels estàndards del W3C: XHTML 1.0, CSS 3.0, WAI AA.

Podeu consultar a la pàgina d’Avís Legal, image per a quins navegadors i versions està optimitzat aquest lloc web.