Com ens financem

Transparència

Com ens financem

Les donacions econòmiques provenen dels Amics d’El Xiprer, donacions de particulars, Cáritas Diocesana de Terrassa, subvencions oficials i dels ajuntaments de Granollers, Les Franqueses, Canovelles i la Roca del Vallès.

Donacions alimentàries provinents de Creu Roja i Banc dels aliments, d’empreses alimentàries de la comarca, de les minves dels supermercats, i de productors locals.

La memòria serveix també per donar compte de totes les accions que s’han dut a terme durant l’any. Els resultats dels diferents projectes socials i l’impacte que han tingut en la població.

Memòria anual 2023

Memòria anual 2022

Memoria anual 2021

Memoria anual 2020

Memoria anual 2019

Memoria anual 2018

Els comptes anuals de la Fundació El Xiprer estan auditats i passen tant pel Patronat de la fundació com pel Protectorat de fundacions de la Generalitat de Catalunya.

A la fundació El Xiprer la comissió econòmica vetlla pel compliment dels pressupostos aprovats i per la transparència en tota la despesa.

Transparència

Donacions