Warning: Constant DISALLOW_FILE_EDIT already defined in /home/customer/www/elxiprer.org/public_html/wp-config.php on line 87
Com ens financem - El Xiprer

Com ens financem

Transparència

Com ens financem

Les donacions econòmiques provenen dels Amics d’El Xiprer, donacions de particulars, Cáritas Diocesana de Terrassa, subvencions oficials i dels ajuntaments de Granollers, Les Franqueses, Canovelles i la Roca del Vallès.

Donacions alimentàries provinents de Creu Roja i Banc dels aliments, d’empreses alimentàries de la comarca, de les minves dels supermercats, i de productors locals.

La memòria serveix també per donar compte de totes les accions que s’han dut a terme durant l’any. Els resultats dels diferents projectes socials i l’impacte que han tingut en la població.

Memoria anual 2021

Els comptes anuals de la Fundació El Xiprer estan auditats i passen tant pel Patronat de la fundació com pel Protectorat de fundacions de la Generalitat de Catalunya.

A la fundació El Xiprer la comissió econòmica vetlla pel compliment dels pressupostos aprovats i per la transparència en tota la despesa.

Transparència

Donacions