Formació per a joves nouvinguts

“L’any 2020 es va fer la 1ª edició de curs de Formació i Integració Prelaboral” Aquest projecte té l’objectiu de millorar les condicions materials i socials de les persones en procés de regulació de la documentació, mitjançant l’accés a la formació no reglada i després al món laboral. S’ofereix formació teòrica i pràctica en oficis … Read more

El voluntariat en temps de Covid

“El valor més gran del Xiprer és el voluntariat. Durant l’any 2020 s’ha vist remogut, reforçat i renovat. Amb tots aquests moviments, seguim amb un equip de 150 persones voluntàries. El voluntariat es el motor que tira endavant tots els projectes d’acollida i fa possible que l’atenció arribi a més de 3.500 persones. Hi ha … Read more