Amics del Xiprer

Amics del Xiprer

L’associació neix el mes de març de 2010 amb l’objectiu de donar suport econòmic, a través de campanyes de captació de socis, i col·laborar en la sensibilització social mitjançant concerts, conferències, jornades i actes de participació, per assegurar la continuïtat d’El Xiprer i difondre el seu missatge.

Està formada pels socis, que fan aportacions econòmiques i també participen en el funcionament de l’Associació a través de l’assemblea General, entre d’altres.

L’òrgan de govern és la Junta directiva, escollida per l’assemblea general, i formada per president/a, vicepresidents/es, secretari/ària, tresorer/a i els/les vocals.