El voluntariat en temps de Covid

“El valor més gran del Xiprer és el voluntariat. Durant l’any 2020 s’ha vist remogut, reforçat i renovat. Amb tots aquests moviments, seguim amb un equip de 150 persones voluntàries. El voluntariat es el motor que tira endavant tots els projectes d’acollida i fa possible que l’atenció arribi a més de 3.500 persones. Hi ha voluntariat de cuina, de magatzem, acompanyaments o xofers.”

Si voleu formar part de l’equip de voluntariat podeu contactar amb:

Natàlia Sanchis
natalia@elxiprer.com