Formació per a joves nouvinguts

“L’any 2020 es va fer la 1ª edició de curs de Formació i Integració Prelaboral”

Aquest projecte té l’objectiu de millorar les condicions materials i socials de les persones en procés de regulació de la documentació, mitjançant l’accés a la formació no reglada i després al món laboral.

S’ofereix formació teòrica i pràctica en oficis i professions que tinguin demanda al mercat laboral. Dotar d’eines pràctiques a aquestes persones joves amb moltes capacitats per formar-se i treballar.

Proposem una formació no reglada però eminentment pràctica i amb competències transversals orientada a la inserció al món laboral en el moment que els joves compleixin els 3 anys de residència.

El curs que es proposa compta amb les pràctiques en empresa, amb caràcter de formació pre-laboral ja que no es podrà fer cap contracte per la situació administrativa irregular. Les pràctiques del curs de Mosso de magatzem seran de 100 hores ( 5 hores diàries) a realitzar durant el mes novembre de 2020.

Borsa de candidats. Persones que han fet el curs i poden regularitzar la seva situació.

Tot aquest procés és possible amb la col·laboració dels agents socials però també de les empreses. Un constant diàleg entre l’oportunitat laboral (i social) que poden oferir les empreses a les persones que estan regularitzant la seva documentació, i l’acompanyament i el seguiment social que els agents socials poden oferir per a potenciar la responsabilitat i l’adquisició d’hàbits laborals i socials.

Per a qualsevol dubte o aclariment, o per possibilitar una reunió per resoldre de la millora manera les possibilitats que ofereix el projecte, podeu contactar amb:

Carlos Parra
Educador Social de la fundació El Xiprer
carlos@elxiprer.com